Om HS Räddningstaktik

AB HS Räddningstaktik startades 1997 av mig, Hasse Svensson, som under flera år arbetat inom ambulans och räddningstjänst vid Höganäs räddningstjänst. Utbildningarna är inriktade på omhändertagande och frigörning vid fordonsolyckor och vertikal räddning.

1993 medverkade jag i räddningsverkets framtagning av kursutbudet ”losstagning personbil, lastbil”. 1996 genomgick jag ICET:s (internationeal centre for extrication techniques) internationella instruktörsutbildning i Holland. Väl hemma anpassades utbildningen till svenska normer och ett antal kurser genomfördes med ambulanspersonal akutbils sköterskor och brandmän från Höganäs och Helsingborg. Målet för utbildningen var att korta ned tiden på olycksplatsen samtidigt som omhändertagandet för patienterna och säkerheten på olycksplatsen förbättrades. Målet klarades över förväntan, och fackpressen började skriva om kurserna.

1998 antog Räddningsverket utbildningen och köpte in mitt kurspaket, med att jag utbildade deras instruktörer. Sedan dess har jag utbildat ca. 300 instruktörer på räddningstjänsterna i Sverige, Norges brandskola, Island och på Åland. Då jag utbildar erfarna brand- och ambulansbesättningar får jag mycket goda idéer att ta till mitt utbildningspaket. Utvecklingen fortgår hela tiden.

Tryck på knapparna nedan för att läsa mer!